Bjørnen Tor finn vikingskatten

Bjørnen Tor - Tor the Bear

Bjørnen Tor finn vikingskatten

(nynorsk)


Bjørnen Tor finn vikingskatten


Har du høyrt om Stodrheim? Ein dag Bjørnen Tor er på tur der

får han høyre om mektige vikingar, ei flott dronning og skattar.

Då han får høyre at det finst ein skatt der framleis

så blir han ivrig: Denne må han finne!

Bli med han på skattejakta, ein regnfylt haustdag

i fagre Nordfjord, og få med deg den flotte

Viking-songen hans. 


ISBN - hardcover:   9788293471530

Kjøp boka her:

Lin-Marita Sandvik:

Idéer, tekst, foto, layout og bokutforming,

melodier, sang/ komp og videoer


Forlag:

Sandvikbok


Trykking og distribusjon: 

IngramsparkKontaktinformasjon:

 

Email: lms@bjornentor.no

lms@torthebear.no

 

BJØRNEN TOR

© Copyright. All Rights Reserved.